HÄAGEN

2020-06-07 浏览量:143
卡卡去日本其中一个指定动作就係试晒当季的 Häagen-Dazs 雪糕 期间限定口味!(/≧▽≦/)

今次入住的酒店楼下就有间超市 ( 师奶卡表示十分之满意同兴奋~!!o(≧v≦)o

几乎每晚都要入过超市循一循先捨得返归,

循例都会到雪糕柜面前「鸣哗~」一番 ( 每次去都要哗

  HÄAGEN

  HÄAGEN

  HÄAGEN

  HÄAGEN

  HÄAGEN

今次关西行就试左7款口味的包装雪糕,部份係期间限定口味~!

Häagen-Dazs 白桃野莓挞脆皮雪糕三文治 Peach & Berry Tart

Häagen-Dazs 芒果橙味 Mango Orange

Häagen-Dazs 生乳酪蛋糕味 Rare Cheese Cake

Häagen-Dazs 薄荷朱古力味 Chocolate Mint

辻利 抹茶雪糕三文治

  HÄAGEN

  HÄAGEN

Häagen-Dazs 浓朱古力布朗尼味 Chocolate Brownie

Häagen-Dazs 香蕉牛奶味 Banana Milk

  HÄAGEN

痴线~~~ 点解可以全部都好味咖!!!(@[]@!!)

平时食甜品、饮品 最怕就係啲核突药水生果味,所以我都唔会放入口~

Haagen-Dazs 係完.全.唔药水不特止,係每个味都做得好好!

係每个!真係每个!都好好好好味! o(≧v≦)o

而且价钱平香港好多~ 我买199yen (连税214.92yen) 正价为到HK$13、14 / 杯,特价更不得了!

推荐大家去日本一定要试!!!!

PS. 记得唔好好似卡卡同Mr.Brown咁傻仔( ̄▽ ̄)”

买左雪糕返酒店无食到 雪入“雪柜”,嗰个唔係“冰箱”呀..!!

两条友都无为意,第二朝打开盖变左饮香蕉奶昔 ..但仍然係好好味既香蕉奶昔!!!

Häagen-Dazs 你太犯规啊~~~~!!!

  HÄAGEN更多分享吃喝玩乐、机票优惠、酒店优惠、旅游资讯 ▼▼▼

更新update 尽在『F A C E B O O K』觉个好请来给我讚好 ~( ≧ ω ≦ )/~♥

小师奶卡卡奇遇旅图 CACAmazing Travel

  HÄAGEN

相关文章